O nas

Chcesz wiedzieć czym dokładnie się zajmujemy? Zajrzyj do zakładki ‚Oferta’.

OFERTA

O nas

Spółdzielnia „Lubiczanka” powstała w wyniku partnerskiej współpracy dwóch sąsiednich gmin: Gminy Lubicz i Gminy Obrowo. „Lubiczanka” jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie działalność gospodarczą z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.

Lubiczanka” od początku działania jest spółdzielnią wielobranżową, której można zlecić wykonanie różnych usług: od porządkowych, gospodarczych, drobnych remontów i rozbiórek, po usługi opiekuńcze, czy kolportaż ulotek.

Spółdzielnia powstała po to, by przywracać osoby bezrobotne na lokalny rynek pracy. Jednak celem spółdzielni nie jest wyłącznie tworzenie miejsc pracy. Zgodnie z długą i piękną tradycją, spółdzielnie to przedsiębiorstwa, w których produktem jest „pożytek publiczny”. Ucząc się współpracy wewnątrz spółdzielni i budowania relacji na zewnątrz – przede wszystkim z mieszkańcami gminy i zleceniodawcami, pracownicy spółdzielni starają się tworzyć nową jakość społeczną. Spółdzielca to zawód maksymalny.

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 6 grudnia 2013 r., podjęła działalność w marcu 2014 r.

Organy Spółdzielni:

Walne Zgromadzenie
Zarząd

Członkowie założyciele:

Gmina Lubicz
Gmina Obrowo

Zarząd:

Prezes Zarządu: Mirosław Jackiewicz
Członek Zarządu: Jarosław Gryckiewicz

NASZ ZESPÓŁ

Mirosław Jackiewicz

Prezes Zarządu, tel. 604 580 250

Jarosław Gryckiewicz

Członek Zarządu, tel. 533 534 402

Katarzyna Kwiatkowska

Jadwiga Waraksa

Eugeniusz Góralczyk

Jacek Słowikowski

Barbara Bruździńska

Mateusz Ciupak