Koncesje, pozwolenia, zezwolenia:

1.Wpis do rejestru operatorów pocztowych:

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” jest operatorem pocztowym na podstawie koncesji nr B-00517 z dnia 03.03.14 r. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

 

2.Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lubicz

 

3.Zezwolenia na prowadzenie ruchomego punktu sprzedaży

waty cukrowej i popcornu

Wpis nr 3532/0215/2015 został wydany przez Państwowy

Powiatowy Inspektorat Sanitarny  dnia 08.05.2015 r.

 

4.Zezwolenie na transport odpadów inne niż niebezpieczne z dnia 06.02.2017 r. wydany przez Starostę Powiatu Toruńskiego.