ZAKUP PROSPOŁECZNY

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom bezrobotnym i innym mającym mniejsze szanse na rynku pracy, np. z powodu wieku. Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy społeczne – to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób.

 

Nasza Spółdzielnia działa już trzy lata, coraz sprawniej i w coraz większej liczbie branż. Aby się rozwijać, potrzebujemy przychylności społecznej. Już teraz można i warto kupować nasze  usługi, do czego serdecznie zachęcamy.

 

W grudniu 2015 r. otrzymaliśmy wyróżnienie „Załup Prospołeczny”, jako jedna z nielicznych spółdzielni socjalnych w województwie kujawsko-pomorkism już w pierwszym roku konkursu. Także w 2016 r. przeszliśmy po raz drugi pozytywnie certyfikację znakiem „Zakup Prospołeczny”.

 

Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem, cieszymy się i zachęcamy z jego pomocą do korzystania z naszych usług, bowiem zakup usługi w „Lubiczance” to zakup o znaczeniu społecznym.